Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Studiedomeinen

Er zijn acht verschillende studiedomeinen: STEM, Welzijn & Maatschappij, Taal & Cultuur, Economie & Organisatie, Sport, Horeca & Voeding, Kunst & Creatie en Land- & Tuinbouw.

Daarnaast zijn er een aantal studierichtingen die moeilijk in een vakje te duwen zijn en facetten bevatten van verschillende domeinen. Deze studierichtingen zijn de ‘domeinoverschrijdende’ studierichtingen en hebben allemaal doorstroom als finaliteit.